SGR "BELOBABIĆ S&B"
    26349 Kusić, Mare Janković 6

 
    Vl. Mirko Belobabić
 
    Tel:     013 859 063
    Mob:   064 232 76 88
 
    Web: www.belobabic.backabanat.com

 
 
         
 
    Delatnost:
 
    * Grubi građevinski radovi
        
        - rušenje starih zgrada
        - gradnja puteva i parkinga
        - kopanje i čišćenje kanala
 
    * Vađenje i separacija sljunka
  
        - prodaja šljunka sa prevozom